VISI:

Visi Masjid Al-Khairiyah adalah untuk menjadikan Masjid sebagai Pusat Sehenti (One-Stop Centre) kegiatan ummah menjelang 2015 dalam membangun keimanan, ketaqwaan dan beramal berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

MISI:

Misi Masjid Al-Khairiyah adalah seperti berikut:

  • Mengurus dan mentadbir dengan amanah, telus dan mampu menunjukkan qudwah hasanah (contoh ikutan yang baik)
  • Membangun keperibadian dan jatidiri ummah yang berasaskan Aqidah, Syariah dan Akhlak Islamiyah melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan
  • Masjid sebagai pusat ibadat, perkembangan ilmu dan perpaduan ummah
  • Bersedia membantu dalam menyelesaikan pemasalahan di kalangan masyarakat

 Moto:

"Al-Khairiyah di Hati Kami"